• media.page.imagelinktitleformat

BCI Better Cotton İplik

DAHA İYİ İÇİN; İNSAN & ÇEVRE & GELECEK…

Yapılan araştırmalar çerçevesinde SA8000 belgemiz kapsamında Pamuk Üretimi ve bu alanda çalışanların bilinçlendirilmesi, sulama ve ilaçlamanın etkin yapılması için bilinçlendirme, tohum devamlılığı, temiz ve içilebilir su sürdürülebilirliği, özellikle kadın işçi, çocuk işçi ve baskı altında ve zorlama ile çalıştırma vb konularda çalışanlar daha iyi şartların sağlanması amacını temel olarak güden BCI projesine destek vermek ve yaygınlaştırılması amacı ile üye olunmuştur.

BCI oluşumunun amacı kolektif bir şuur oluşturup pamuk sektöründeki potansiyelin olumlu anlamda sosyal ve çevresel değişime zorlanmasıdır. Bu amaçla pamuk üreticileri, çırçırlar, işletmeler, tüccarlar, konfeksiyoncular, mağaza zincirleri, markalar ve sivil organizasyonları global bir partner olarak pamuk üretimini sektörün geleceğini korumak için bir araya getirir.

BCI misyon olarak global pamuk üretimini, üretim sektöründe çalışan insanlar için, çevre için ve sektörün geleceği için daha iyi yapmak amacı ile oluşturulmuştur.

Hedef global ölçekte pamuk alanlarının içinde ve çevresinde çiftçilere bilgi ve beceriler kazandırıp Better Cotton (İyi Pamuk) üretmek için uzun vadeli bir değişim sağlamak, pamuk üretiminde yerel çevredeki stresin azaltılması ve tarım alanlarının geçim şartlarını ve refah seviyesini iyileştirilmesi yoluyla yeni bir ana akım kategorisidir.

BCI nin desteklenmesi ile amaçlanan; küresel pamuk üretiminin üretim yapan insanlar için, üretimin yapıldığı alanlardaki çevre için ve pamuk üretim sektörünün geleceği için daha iyinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.