SA 8000 Standardı

SA 8000 Standardı

TOPKAPI IPLIK FİRMAMIZIN SA8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDINA SAHIP OLAN AVRUPA VE TÜRKİYE’DEKİ İLK İPLİK FABRİKASI OLDUĞUNU BILIYOR MUYDUNUZ?

SA8000 İŞGÖRENLERİN TEMEL İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASINI İÇERMEKTEDİR. BU KAPSAMDA SA8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDINI VE TEMEL FAKTÖRLERİNİ SİZ DEĞERLİ İŞ ORTAKLARIMIZ İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ:

SA8000 de işletmeler çalışanlarına değer vermeli ve onların kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunmalıdır.

İşgörenler, iş ortamlarındaki her tür tehlikelere karşı önlem alınmış, yasalara uyulan, faaliyetlerin prosedürler ile tanımlandığı ve bunlara uyulduğu, görev tanımlarının açıkça belirtildiği, kendilerini temsil ve ifade edebilecekleri, temiz ve uygun bir iş ortamında çalışmak isterler. Bunlar işveren tarafından sağlandıktan ve iyileştirildikten sonra, çalışanların motive olmasına yönelik ilk adımlar atılmış olacaktır. Çalışanların motive edilmesi ile örgütsel bağlılıkları ve iş doyumları da artacaktır.

Çalışanlar için İş Yaşam Kalitesini en iyi açıklayan faktörler; ücret hakkı ile sağlık ve güvenlik değişkenleridir. Sosyal sorumluluğa etki eden bu faktörlerin iyileştirilmesi aynı zamanda İş Yaşam Kalitesini de arttıracaktır.

Sosyal Sorumluluk standartlarındaki temel amaçlardan biri de hesap verilebilirlik ve şeffaflıktır.

İş yaşam kalitesinin en önemli boyutlarından biri de çalışanların düşüncelerini ve görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesidir. İşletmeler işgörenlerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamalı, gerekli kaynak ve işgörenlerin kararlara katılımını sağlamalı, işgörenlerin kendilerini işletmeye ait hissetmeleri ve işlerinden doyum sağlamaları için gerekli faaliyetleri yerine getirmelidir. Böylelikle hem SA8000 Standardının gerekliliklerini karşılamış hem de işyaşam kalitesini arttırmış olacaktır. Bu sayede yapı içerisinde ve dışarısında, mükemmelliğe gidiş yolunda önemli bir yol kat edebilecektir.

SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardının Faktörleri;

1- Sağlık ve Güvenlik (tehlikelerin ve risklerin analizi ve önlem alınması, çalışma ortamı ve gerekli kaynakların sağlanması, eğitim verilmesi, kullanım alanlarının uygunluğu)

2- Çalışma Hakları ve Koşulları (yasal örgütlenmelerin şirket tarafından desteklenmesi, çalışma saati, fazla mesai (sürekli fazla mesai yapan diğerine göre daha az iş kazası ve hata yapar), her işgörenin kendini temsil etme yada temsil edilme hakkı bulunması, istek ve şikayetler için yönetim ile iletişim kurabilme.

3- Ücret Hakları (disiplin uygulaması olarak ücretten kesinti yapılmaması, çalışma için duygusal baskı yapılmaması, ücretin temel ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması, sendikal faaliyetlerin engellenmemesi)

4- Çocuk İşgören (yasalar ile belirlenen yaş ve iş eşlemi dışında özellikle ağır işlerde 15 yaşın altında işgören çalıştırılmaması)

5- Disiplin Uygulamaları (kesinlikle yasalar ve insan haklarına aykırı olan, ve fiziksel ceza uygulanmaması) ve ayrımcılık (ırk,din, cinsiyet vb)

6- f- Baskı Altında Çalıştırma (çalışan personelin veya çalışmaya başlayacak olan personelin hiç bir şekilde baskı, zor kullanma veya işe başlarken bağlayıcı bir kayıtla, maddi olarak bir gerekçe ile işe alımlar yaptırılamaz.)

7- Ayrımcılık (İşe alımlarda veya çalışma ortamı içersinde çalışanlara yönelik iyileştirme, eğitim, terfi etme, işten çıkarma veya emeklilik gibi konularda ırk, sosyal sınıf, milliyet, din, sakatlık, cins, cinsel tercih, birlik üyeliği, politik görüş veya yaş gibi ayrımlara müsade etmemektedir. Ayrıca yine yukardaki mevzular dahilinde taciz, zorlayıcı veya istismar edici davranışlara müsaade etmemektedir.)

Mutlu İnsan – Sosyal Toplum – Yaşanır Dünya

http://www.sa-intl.org/