Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

TOPKAPI İPLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

Topkapı İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak müşterilerimizin ve çalışanlarının, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın yakınları ve referanslarının, çalışan adaylarımızın, grup firmalarımızın çalışanlarının, fabrika yerleşkemizi veya internet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin, stajyerlerimizin, hissedarlarımızın ve uhdemizde kişisel verisi bulunan diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz.

Sizleri kişisel veri koruma hükümleri ile kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriler Şirketimiz nezdinde minimalist bir bakış açısı ile işlenmektedir. Her kişisel bilgi, hukuki dayanağının gerektirdiği ölçüde alınmakta ve saklama süresi sonunda imha edilmektedir.

Topkapı İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası faaliyetlerini, “Topkapı İplik Grubu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”na uygun bir şekilde yürütmektedir. Çalışanlarımız, kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir.

Kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, imzaladığımız sözleşmelerin ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkımızın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ya da ilgili kişinin açık rızası olması durumunda işlenmektedir.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgi türü olarak kimlik, iletişim, özlük, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, pazarlama, işlem güvenliği, fiziksel mekan güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık, sendika ve adli sicil bilgileri işlenmektedir. Daha detaylı bilgilere Şirketimizin aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında; verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması, verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması, verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz, hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız durumunda veri sorumlusu olan şirketlerimiz tarafından silinmektedir.

Şirketimiz, nezdinde bulunan kişisel verileri gerekli olan amaçlarla sınırlı olarak; kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlara, hizmet aldığı gerçek veya hukuk tüzel kişilerine aktarabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler ile gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır. Şirketimiz hiç bir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Şirketlerimizde kişisel veriniz olduğunu düşünüyorsanız veya olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilmek için başvurabilirsiniz.

Başvuruya ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer alan KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” linkinden, aydınlatma metnine ise “Topkapı İplik Genel Aydınlatma Metni” linkinden ulaşabilirsiniz.