HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

En Kaliteli İpliği Üretiyoruz

Yarım asırlık bir tarihi olan Topkapı İplik; dünyadaki sayılı metropoliten merkezlerden olan İstanbul’un Avrupa yakasında kurulmuştur.

Topkapı İplik, gelişmiş laboratuvar ve online bilgi gelişim sistemiyle modern iplik üretimi, kalite kontrollü örme tesisi, kumaş ve konfeksiyon üretimiyle günümüz şartlarına her zaman ayak uydurabilmiştir.

Firmamızda çalışan kalifiye personelimiz, tecrübe birikiminin getirisiyle firmamızın disiplin, dürüstlük ve yenilikçi sisteminin önemli bir parçası olmuştur.

Topkapı İplik sadece üretim değil, aynı zamanda müşterileri için kalite sürekliliğini de sağlamaktadır.

Firmamız yıllardır süre gelen adil ve sosyal sorumluluk bilinci ile sahip olduğu sosyal değerlerini 2003 yılında aldığı SA 8000 sertifikası ile taçlandırmıştır. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da SA 8000 sertifikası alan ilk iplik fabrikası olmuştur. 

İnsani Çalışma Şartları

Uzun süreli başarı için muhakkak en temel gereksinim kalifiye insan gücüdür. Bizler, çalışanlarımızla uzun yıllardan bugünlere kadar güçlü ve temeli sağlam ilişkiler kurmayı başardık. Çalışanlarımıza sağlıklı, baskıdan uzak ve insani çalışma şartları sunmamız yanında, firmamızda genç nesillerin eğitilmesine her zaman destek olmaktayız. Bütün çalışanlarımız bu sosyal imkânlarımız sayesinde, eğitim de alarak enerjilerini üretken bir şekilde kullanabilmektedirler.


Tecrübe ve Yenilik

Bizler, sadece yıllardan beri süre gelen tecrübemize güvenmeyip, yeni teknoloji ve yenilikleri de takip edip uygulamaya özen gösteriyoruz. Tekstil endüstrisindeki hızlı değişkenliğe ayak uydurabilmek için sürekli kendimizi yenileyerek teknoloji ile uyumlu üretimlerimize devam ediyoruz.

Kısa elyaf ring iplik üretiminde, sektörde yıllardır süre gelen öncülüğümüz bulunmaktadır. Sektörümüzde her yeni üretilen makine veya yeni ar-ge aparat ya da yeni program sürümleri, Dünyada ilk defa firmamızda kurulup denemeler başarıyla sonuçlandıktan sonra Dünya tekstil pazarına sunulmaktadır.

Sürdürebilirlik Gelişmeleri

Katma değeri yüksek hammadde kullanımı ve çevremize gösterdiğimiz ehemmiyet firmamızın temel felsefelerindendir. Firmamız ekonomik gelişme ve süreklilik için; çevre bilinci ve çalışanları ile birlikte sosyal standartlara her zaman uyum sağlamaktadır. Tüm üretim alanlarımızda, firmamızın kalite, ekoloji ve sosyal standart felsefesini ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 ve SA8000 sertifikasyonlarıyla perçinlenmiştir. Topkapı İplik, Türkiye’deki ilk sertifikalı Organik İplik üreticisidir; ayrıca firmamız FLO Fairtrade projesindeki öncü katılımcılardan da olup, desteğe/yardıma ihtiyacı olan ülkelere de bu proje ile kendi payına düşen desteğini göstermektedir. Yine aynı kapsamda İnsan, Çevre ve Pamuk Sektörünün Geleceği için daha iyi şartlara ulaşılmasının hedeflendiği BCI Better Cotton projesinde yer alan üye firmalardan olmuştur.1999 yılı ile başlayan tüm sertifikaların yönetimi kendi bünyesinde kurduğu Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ekibi tarafından sürekliliği sağlanmaktadır. Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
Topkapı İplik, yönetimi ve çalışanları ile ;
1 Müşteri memnuniyetinin sağlanması
2 Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal sorumluluk konularındaki uluslararası yönetim standartlarına, üretim kalitesi, çevre ve ISG ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara, ilgili yasal mevzuata uyulması ve müşteri gerekliliklerinin ve diğer gerekliliklerin karşılanması (uygulanabilir şartların yerine getirilmesi)
3 Aşırı kullanılan doğal kaynakların en uygun şekilde kullanımını sağlayarak çevre kirlenmesinin azaltılması ve kaynakların korunmasının sağlanması.
4 Önemli çevre etkisi olabilecek boyutların kontrol altında tutulması.
5 Çevreye olabilecek her türlü etkinin minimize edilmesi.
6 Yaralanmaların, olayların, işe bağlı hastalıkların önlenmesi için risk değerlendirmelerinin etkin şekilde yapılarak önlemlerin planlanması ve uygulanması
7 Ürün kalitesi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en son teknolojinin takip edilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması
8 Firmanın kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili performansının sürekli olarak takip edilerek firma hedeflerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirmeye yönelik aksiyonların alınması.
9 Çalışanların görüşlerinin alınması ve çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği sistemine katılımları üst yönetim tarafından desteklenmesi.

Konularında yapılacak faaliyetlerin sürekliliğini ve iyileştirilmesini ilke edinmiştir.

Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

- Topkapı İplik faaliyetlerini yürütürken kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen ilgili tarafların iç ve dış konularını, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almaktadır.

- Topkapı İplik Entegre Yönetim Sistemi; doğal, rejenere selülozik ve sentetik elyaflar kullanılarak eğirilmiş iplikler, örme kumaş üretimi ve satışı, konfeksiyon ürünleri tasarımı üretimi ve satışı ile telef satışı faaliyetlerini kapsayacak şekilde Hadımköy Mah. Elvan sok. İstanbul’da meskun bulunan, İplik, Örme, Büküm, Nakış ve Konfeksiyon İşletmelerinde uygulanmaktadır.

- ISO 9001Standard içerisinde kapsam dışı madde 8.5.1 f maddesi bulunmaktadır.  (Proseslerin geçerliliği, bir sonraki kontroller doğrulanamayan proses olmadığı için)

- Atık sular İSKİ kanalına deşarj edilmektedir. Proses kaynaklı atık su ve emisyon bulunmamaktadır. Çevre iznine tabi değildir.

- Entegre Yönetim Sistemi, işyeri mahallinde ve işyeri mahalli dışında görevli olarak çalışan tüm personelin ayrıca saha içerisinde taşeron ve ziyaretçilerin karşılaşabileceği tehlike ve riskleri de kapsar.

- Topkapı iplik, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, SA 8000:2014 Standartlarının şartlarına uygun olarak Entegre Yönetim Sistemini (EYS) kurmuştur. Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı’nda (EYSEK) anlatılmıştır. Uygulamaların nasıl yapılacağı, sürekliliğin nasıl sağlanacağı ve etkinliğin hangi yöntemlerle sürekli iyileştirileceği Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonunda anlatılmıştır.